Nu blir Piteås lokaltrafik 100 procent fossilfri

Från och med 1 juli 2021 kommer Piteås lokaltrafik att trafikeras av elbussar. Det framgår i det tioåriga kollektivtrafikavtal som Piteå kommun tecknat med trafikbolaget Nobina. Piteå blir därmed den första kommunen i Norrbotten – möjligen hela Norrland – som trafikerar sin tätortstrafik med 100 procent elbussar.

Piteå kommun jobbar mot målet att vara helt fria från fossila utsläpp år 2030. Det nya avtalet med Nobina som sträcker sig över tio år är ett stort steg i den riktningen.
  – Det känns jättebra att få klart ett avtal med elbussar fullt ut. Nobina är ett stort företag med gedigen kompetens inom kollektivtrafik och har stor erfarenhet av trafik med elbussar. Det känns tryggt och vi ser fram emot ett gott samarbete, säger Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande.

I och med avtalet etablerar sig trafikoperatören Nobina i Norrbotten. De har även tecknat avtal med Länstrafiken för tre av deras stomlinjer med trafikstart december 2020.
  – Genom det förtroende vi fått av Piteå kommun och Länstrafiken i Norrbotten är vi mycket stolta och glada över att återigen vara verksamma i Norrbotten. Med gemensam kunskap kan vi driva både teknik- och resandeutveckling, och med detta bidra till att kollektivtrafiken blir ett ännu mer naturligt och attraktivt resval, säger Henrik Dagnäs, vd på Nobina Sverige.

I samband med trafikstarterna så hälsas resenärerna välkomna ombord på 25 nya bussar anpassade för regionens behov och för en bekvämare, tystare och mer hållbar resa. Upphandling och samtliga fordon följer branschens gemensamma standard för bussar i Norden, Bus Nordic, i syfte att skapa en mer hållbar, kostnadseffektiv och attraktiv kollektivtrafik. Det läggs också stor vikt i standarden på att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla, oavsett eventuella funktionsvariationer.

Bus Nordic är ett samarbete mellan nationella branschorganisationer för kollektivtrafik i de nordiska länderna. Det övergripande målet för denna samverkan är att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel och antalet resande.

Tätare turer från 2021
Piteå kommun har länge jobbat för utökad kollektivtrafik i Piteå kommun. I det nya avtalet är en ökning av trafikmängden tydlig.
  – Det kommer att bli enklare för piteborna att välja bussen för sina resor i tätorten. Konkret handlar det om ökad turtäthet och även viss anpassning av linjesträckningar, säger Martin Lindberg, enhetschef trafik och projekt.
  – Det finns så många fördelar med bussen redan idag – säkerhet och ekonomi för individen och minskat buller och mindre trängsel i stan. Dessutom bidrar detta till en hållbar framtid med ett minskat klimatavtryck, konstaterar Helena Stenberg.

Elbussar börjar rulla på Piteås gator och vägar 1 juli 2021, det år Piteå fyller 400 år. Som en inriktning i jubileumsåret är just satsningar som tar sikte på en hållbar framtid och som bidrar till ett smartare och attraktivare Piteå.

Källa: Piteå kommun