Ny förstudie om energi- och klimat ska undersöka behovet av stöd i kommunerna

Energikontor Norr kommer under hösten att påbörja en förstudie i Norrbotten som ska ta reda på hur behovet av ytterligare stöd i energi- och klimatarbetet ser ut i deras 14 ägarkommuner. Studien som går under namnet preStratus är tänkt att ligga till grund för ett genomförandeprojekt som ska stötta kommunerna i Norrbotten att uppfylla de nationella energi- och klimatmålen utefter kommunernas egna förutsättningar.

Den 4 oktober kommer Energikontor Norr i samband med CoMferensen, den årliga konferensen för strategiskt energi- och klimatarbete i Norrbotten, att arrangera en kickoff i Kiruna för den nya förstudien preStratus. Dit bjuder Energikontor Norr representanter från alla kommunerna i Norrbotten för en stor brainstorming där de ska samla in tankar och förslag kring de behov som finns ute i kommunerna. Förstudien ska kartlägga kommunernas behov av ytterligare stöd i energi- och klimatarbetet, samt kommunernas förutsättningar och önskemål. Syftet är också att identifiera drivkrafter och samverkansmöjligheter för kommunerna samt ett antal framgångsfaktorer.

I samband med det uppdrag Energikontor Norr har sedan några år tillbaka med att utföra Region Norrbottens åtagande som regional samordnare av Borgmästaravtalet, samt andra projekt där energikontoret jobbat nära kommunerna, har det framkommit en tydlig efterfrågan på ytterligare samverkan och en önskan om ytterligare stöd i klimatarbetet. Vi kommer därför i denna förstudie, preStratus, att undersöka hur vi kan stötta kommunerna ytterligare så att de kan minska sin energianvändning och bidra till en koldioxidsnål ekonomi. Förstudien ligger till grund för ett tänkt huvudprojekt, Stratus, som fokuserar på genomförande.

– Vi på Energikontor Norr är oerhört glada över att kunna starta upp det här viktiga initiativet för strategiskt energi- och klimatarbete tillsammans med våra ägare!

Källa: Energikontor Norr