Ny rapport om Norrbottens tillväxtförutsättningar

Rapporten, som är den andra uppföljande studien, pekar på en fortsatt stark tillväxtvilja bland företagarna i länet. Samtidigt lyfter rapporten fram ett antal strukturella utmaningar, bland annat kompetensförsörjning och den bitvis starka lokala dominansen inom en specifik näring.

− Även denna studie bekräftar att kompetensförsörjning är den enskilt viktigaste frågan för att säkra fortsatt tillväxt i Norrbotten. Länets aktörer måste arbeta tillsammans för att utforma nya modeller för kompetensförsörjning samtidigt som antalet utbildnings-platser måste utökas, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Studien visar också att satsningarna på forskning och utveckling i länet har minskat hos företagen sedan den förra mätningen för fyra år sedan.

− Vi har ett stort behov av att fortsätta utveckla innovationsförmågan i länet. Det behöver utvecklas fler produkter och tjänster som speglar morgondagens behov, och förutsättningarna för det är goda. Exempelvis börjar hållbara lösningar bli en konkurrensfördel för Norrbotten. Här behövs fler initiativ där privata och offentliga aktörer i samverkan hittar nya innovativa och internationellt efterfrågade lösningar som bidrar till att uppnå de globala målen i Agenda 2030, säger landshövding Björn O. Nilsson.

Den nya rapporten om Norrbottens tillväxtförutsättningar kommer att få betydelse för det fortsatta regionala utvecklingsarbetet.

− Slutsatserna i rapporten är en viktig pusselbit i vårt gemensamma arbete med att ta fram den Regionala utvecklingsstrategin. Parallellt med satsningar på infrastruktur och kommunikationer som stödjer företagarna, behöver vi också fortsatt förstärka arbetet med mångfald och jämställdhet. Företagandet hos unga kvinnor och nyanlända är högt prioriterat i arbetet med att vidareutveckla attraktiva livsmiljöer i Norrbotten, menar Glenn Berggård, regionråd vid Region Norrbotten.

Rapporten har tagits fram inom ramen för Regional förnyelse, ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

Ladda ned rapporten ”Tillväxtförutsättningar för Norrbottens näringslivPDF

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news