Ny verksamhetsledare ser nya möjligheter

John Lindström har redan påbörjat arbetet med att skapa en slagkraftig basfinansiering för verksamheten samt uppbyggnaden av de strukturer som behövs för driften. Tanken är dessutom att de forskargrupper som adresserar cyber- och informationssäkerhet ska expandera inom de områden där det finns intressanta problem och risker inom industri, kritisk infrastruktur och publika verksamheter.

Hög tillgänglighet i olika verksamheter är en grundläggande förutsättning för att vårt samhälle ska fungera, till exempel vid produktion och distribution av el och energi, transporter över vägar och järnväg, livsmedels- och vattenproduktion och distribution, telekommunikationer och sjukvård.

– Kritiska infrastrukturer finns överallt i vårt samhälle. Cybersäkerheten är alltid nödvändig men i synnerhet om infrastrukturen är uppkopplad mot externa nätverk och internet. Verksamheterna inom kommuner, regioner och företag måste helt enkelt fungera, säger John Lindström.

Breda samarbeten

CISS verksamhet kommer bestå av flera områden; allmän cybersäkerhet, säkerhet inom kritiska infrastrukturer, site security, utbildningar i form av program, kurser och uppdragsutbildningar och uppbyggnaden av ett nationellt säkerhetscentrum för bland annat tester av hård- och mjukvara.

– Verksamheten kommer genomföras tillsammans med industriella partners, säkerhetsbolag, svenska och utländska universitet samt publik verksamhet. Hittills har det varit en rivstart med koordination av en H2020-ansökan och arbete med en Vinnova-ansökan tillsammans med industri och olika universitet, säger John Lindström.

Kontakt

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news