Office Management presenterar ny Novus-undersökning: ”Distansarbetet fungerar bättre än väntat”

Hur redo är svenskarna att ställa om till hemarbete på distans? Covid-19-krisen har krävt snabba anpassningar och en av de större omställningarna är att många blivit ombedda att arbeta hemifrån, på distans.Office Management har genomfört en Novus-undersökning för att ta reda på hur svenskarna tycker att det har fungerat under den första månaden.

Att arbeta på distans fungerar bättre än väntat för nästan hälften av de som deltog i undersökningen.En tredjedel av de som arbetar hemifrån tycker dessutom inte att de märker någon skillnad mot att vara på jobbet utifrån ett effektivitetsmässigt perspektiv. Möjliggöraren är digital teknik och samarbetsplattformar som exempelvis Teams och snabb uppkoppling som gör det enkelt att chatta, dela dokument, dela skärm och genomföra möten med videoteknik.

Det finns dock nyanser av skillnader inom panelen som deltagit i undersökningen. Den grupp som framträder som mest positiv och inte negativt påverkad är åldersgruppen 30–49 år. Denna grupp anser inte att de tappar fokus eller blir uttråkade av hemarbetet, i denna grupp ser vi större andelar som bor i villa eller radhus och är gifta.

Den yngre undersökningsgruppen i åldern 18–29 år svarar att de upplever större problem med att fokusera och blir lättare uttråkade hemma.

– Resultaten är begränsade, men svaren pekar mot att hur väl distansarbetet fungerar beror på hur man bor och lever, vilket påverkar möjligheten till en bra arbetsplats hemma. Det kan helt enkelt vara svårare i ett mindre boende. Många i denna åldersgrupp lever som ensamstående vilket kan förklara att de ofta känner ett större behov av att träffa studiekamrater och kollegor än de i det äldre åldersspannet, kommenterar Christina Stenbäck på Novus.

Vad saknar då svenskarna nu när de arbetar hemifrån?
Genomgående är det den sociala samvaron, småsnacket med kollegorna och att kunna lösa enklare uppgifter i ett samtal över skrivbordet.Många uppger att de saknar de naturliga pauserna som uppstår på kontoret.

Att ha en ordentlig arbetsplats med tillgång till all utrustning uppger några som något de saknar, exempelvis skrivbord, skärmar och skrivaren.

– Resultaten är intressanta, men kanske inte helt oväntade. Vi har fantastiska möjligheter i dagens arbetsliv att använda digitala hjälpmedel för att vara effektiva oberoende av plats och tid. Tidigare har det använts mest som ett komplement för att få ihop livspusslet, för att kunna vara flexibel vid behov. Men under Covid-19-krisen har det varit en nödvändighet för att kunna fortsätta arbeta med kraven som finns på social distansering, säger Peter Uddfors, VD och koncernchef för Office Management.

Många ställer sig nu frågan om denna period av kris kommer att förändra arbetslivets syn på distansarbete som ett komplement till det traditionella arbetet från kontoret?Peter Uddfors konstaterar att om vi kan snabba på en sådan förändring som oftast hänger på företagskulturens inställning och tillit till distansarbete, så vore det välkommet av många medarbetare och en bra förändring för miljön.

Lena Lid Falkman, Ek Dr vid Handelshögskolan i Stockholm, har forskat om hur teknikutvecklingen påverkar arbetslivet, kontoret och medarbetaren. När Lena tog del av denna undersöknings resultat konstaterade hon att det är intressant att se att resultaten pekar mot att vi verkligen har dragit nytta av de tekniska möjligheterna för distansarbete under krisen. Digitaliseringen möjliggör enligt Lena en revolution för arbetslivet, som vi egentligen inte dragit full nytta av.

– Tekniken att jobba på distans har vi haft länge, det är attityden och viljan som saknats. Nu har vi fått en spark framåt i användningen av tekniken! Det ska bli intressant att se om vi ändrar våra beteenden mer permanent efter pandemin är slut, säger Lena Lid Falkman.

En av de stora trenderna som Office Management har sett i sin trendspaning över framtidens arbetsliv är just möjligheten till Flexibla Samarbeten oberoende av tid och plats där de individuella behoven också kan tas hänsyn till.

– Distansmöten utan resor spar miljön, kostnader, tid och ger medarbetarna en bättre arbetsmiljö med mer tid för både arbete och fritid, avslutar Peter Uddfors, som leder Office Management vars målsättning är att hjälpa mindre till medelstora bolag med den teknik som behövs för ett hållbart arbetsliv både idag och i framtiden.

Fakta om undersökningen:

  • Novus har genomfört 1132 intervjuer.
  • 68 % av de som undersökts uppger att de arbetar helt eller delvis på distans när undersökningen genomfördes.
  • Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat.

Klicka här för att ta del av undersökningen.

Källa: Office Management