Opemera utökar med behandling av bäckenbottenskador och inkontinens

Emma Holmbom, gynekolog, och Jenny Norrgren, barnmorska och uroterapeut, erbjuder kvinnor hjälp med bäckenbottenskador och inkontinens på Opemeras nya bäckenbottenmottagning i Luleå.

– Ett mycket stort antal kvinnor lider av bäckenbottenskador efter förlossningar. Många lever med problemen i åratal utan att få relevant hjälp. Även om kunskapen ökat inom vården är köerna för behandling långa. Därför utökar nu Opemera verksamheten till att även omfatta bäckenbottenskador och inkontinens.

Det säger Jenny Norrgren, barnmorska, uroterapeut och projektledare på Opemeras bäckenbottenmottagning i Luleå. Opemera är främst inriktat på dagkirurgi och är dotterbolag till Läkarjouren – Sveriges äldsta vårdbemanningsföretag.

– På bäckenbottenmottagningen fokuserar vi helt och hållet på kvinnor med bäckenbottenskador och inkontinens eftersom behovet är så stort och vi som jobbar här är specialister på just detta, förklarar Jenny som har lång erfarenhet kring behandling av denna typ av skador och även jobbar på kvinnomottagningen inom Region Västerbotten.

10 000 kvinnor drabbas varje år

Enligt en undersökning i vårdförbundets tidning Vårdfokus förra hösten, drabbas varje år cirka 10 000 svenska kvinnor — en av tio som föder vaginalt — av en s.k. levatorskada. Det innebär att levatormusklerna i bäckenbotten slits av, helt eller delvis, från sina fästen.

Trots att detta problem är så vanligt visade tidningens undersökning att drygt 40 procent av landets barnmorskor saknade relevant kunskap inom området.

– Kunskapen om bäckenbottenskador har höjts senaste tiden inom vården genom nya utbildningsinsatser. Men det finns fortfarande kunskapsluckor och det är långa vårdköer hos regionerna innan man kan få hjälp, säger Jenny.

Tyst lidande i åratal

Hon menar att många kvinnor lider i åratal av obehandlade skador i bäckenbotten efter förlossningar.

– Problemen kan bestå i urin- eller avföringsläckage, framfall och smärtor t.ex. vid samlag. Många tycker att dessa problem är pinsamma och söker därför inte hjälp utan lider i tysthet.

– Sedan har många genom åren bemötts av oförståelse och okunskap inom vården. Ofta har attityden tyvärr varit att ”lite får man tåla när man fött barn”, menar Jenny.

Finns hjälp att få

Men det finns hjälp att få – och det vill nu Opemera erbjuda liksom snabbare hantering av problemen.

– Bäckenbotten är mycket komplex och det krävs noggranna undersökningar. Och man måste lyssna noga på kvinnorna och få förståelse för deras symptom. Behandlingen kan sedan bestå i bl.a. muskulära träningsprogram och rehabilitering. Om muskelfästen är helt av krävs operation, och vår gynekolog Emma Holmbom eller specialistläkare i vårt nätverk kan då utföra ingreppet i våra operationslokaler i Kalix.

Jennys förhoppning är att Opemera på sikt ska bredda verksamheten och även erbjuda hjälp till kvinnor med t.ex. olika former av smärtproblematik i underlivet och endometrios.

Källa: Opemera

För mer information: www.opemera.se

Inlägget Opemera utökar med behandling av bäckenbottenskador och inkontinens dök först upp på Luleå Gratistidning.