På frukostturné: Gör skillnad bli lärare

För första gången satsar Luleå tekniska universitet på en särskild turné för att öka intresset i Norrbotten och Västerbotten för läraryrket och lärarutbildningar. På två månader ska sju olika kommuner besökas.

– Intresset har varit väldigt stort hos kommunerna och skolledningarna för den här turnén och de uppskattar att vi besöker flera olika orter, säger Helene Ljungstedt, projektledare vid Luleå tekniska universitet.

Med start 13 februari i Piteå ger sig alltså Luleå tekniska universitet ut på frukostturné i samarbete med länets kommuner och lärarstudenter. Turnén består av frukostseminarier med upplägget att lärarstudenter på den ort universitetet besöker, blir intervjuade inför publik. De som besöker seminariet får därmed möjlighet till unik och rykande färsk kunskap, om hur det är att läsa till lärare i dag. Universitetet kommer att besöka sju olika kommuner, men fler har hört av sig, så blir det här lyckat, kan turnén komma att utvidgas i framtiden.

– Frågorna till våra lärarstudenter handlar mycket om varför man vill bli lärare, om att jobba med ledarskap och det livslånga lärande som yrket innebär, säger Maria Svensson, lärare på grundlärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet och studentrekryterare.

Syftet med turnén är att väcka intresset för läraryrket och lärarutbildningar i stort. Enligt Skolverkets rapport från december 2019 kommer det att saknas cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare i Sverige om 15 år. Fram till år 2033 behöver skolor och förskolor rekrytera motsvarande 160 000 behöriga lärare och förskollärare räknat i heltidstjänster. De största rekryteringsbehoven finns i förskolan och grundskolan – framförallt i högstadiet.

Luleå tekniska universitets frukostturné ser ut som följer: Piteå 13 februari, Skellefteå 14 februari, Boden 20 februari, Kiruna 21 februari, Luleå 26 februari, Älvsbyn 28 februari och Haparanda 20 mars.

Turnén riktar sig till gymnasieungdomar som är på väg att välja gymnasieutbildning, till personer som vill jobbväxla eller till dem som springvikarierar i dag och vill ha en examen. Det handlar om förskollärare, grundlärare F-3 och 4-6 och ämneslärare. Universitetet informerar också om möjligheterna till distansutbildning vid Luleå tekniska universitet och att kunna bo kvar på hemorten under sin utbildning. För att en lärare ska få tillsvidareanställning och självständigt kunna sätta betyg krävs i dag legitimation. Information om tid och plats för turnén hittar man på www.ltu.se samt i lokala annonser.

Första frukostturné stoppet i Piteå 13 februari:
Tid: 06.30-08.30
Plats: Piteå Studio Acusticum, Black box foajé
Moderator: Charlotte Lindmark

Kontakt: Maria Svensson, lärare på grundlärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet, maria.svensson@ltu.se 070-621 64 14

Källa: Luleå tekniska universitet