Så ska Lumire bli bäst på återvinning

Erik Öhrling, VD på Lumire, Luleå Miljöresurs AB.

Luleå MiljöResurs AB, Lumire, samlar in och återvinner avfall från 38 000 hushåll och 700 företag i Luleå. Nu genomför företaget flera insatser för att minska mängden avfall som sorteras fel.

– Det är väldigt viktigt att avfallet hamnar rätt i alla steg av kedjan. Felaktigt sorterat avfall är dåligt för miljön och innebär stora extrakostnader, säger Erik Öhrling, vd på Lumire.

Att hantera avfall är en komplicerad process, som bland annat bygger på att brännbart hushållsavfall hålls isär från annat avfall som inte kan brännas. Om man slänger osorterat eller i värsta fall farligt avfall tillsammans med hushållsavfallet kan det få stora konsekvenser, säger Erik Öhrling, som är vd på kommunägda Luleå MiljöResurs AB, Lumire.

– Om hantering av avfall ska fungera korrekt så måste man källsortera rätt från början. Här ser vi stadiga förbättringar men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi vill nu öka insatserna ytterligare för att komma till rätta med detta.

Lumire ska bland annat utföra fler besök hos företagskunder, se över hur olika rutiner kan förbättras, och genomföra informationskampanjer.

Om en av Lumires förare upptäcker felaktigt sorterat avfall vid hämtning ska en avvikelserapport skrivas, och kunden informeras.

– Det är viktigt att kunden får kännedom om att det blivit något fel i sorteringen, så att det går att åtgärda, säger Erik Öhrling.

I Lumires formella uppdrag ingår däremot inte ett ansvar att övervaka att kunden sorterar rätt.

– Men det är självklart ändå så att vi ska informera kunden om vi upptäcker att ett misstag har skett med sorteringen. Det är något som gynnar både oss som företag som hanterar avfall, och kunden. Felsortering är kostsamt både för miljön och för vår ekonomi, säger Erik Öhrling.

I Luleå fungerar sorteringen i dag bättre än genomsnittet för svenska kommuner. Trots det hamnar upp till 60 procent av avfallet i fel kärl, något som Erik Öhrling tycker är alldeles för högt. Företaget har satt en ambition att källsorteringen ska bli dubbelt så bra som dagens nivå, innan år 2030.

– Vi är beroende av att avfallet hamnar rätt och vi på Lumire ska göra så mycket vi kan för att underlätta med det. Det handlar om allt från kunskap hos kunderna, till kärlen, skyltning och påminnelser på olika sätt, säger Erik Öhrling.

Källa: Lumire