Sociala frågor i fokus när gruvor moderniseras

Fakta

Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS) finansieras av EU Horizon2020 med 168 miljoner kronor, varav fem miljoner kronor går till forskningsämnet arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och arbetspaketet Attractive Workplaces. Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, är projektledare.

Dessutom deltar Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap; Lisa Öman, biträdande universitetslektor i teknisk psykologi, Camilla Grane, universitetslektor i teknisk psykologi och Åsa Wikberg-Nilsson, biträdande professor i industriell design.

I projektet medverkar Epiroc, ABB, Agnico Eagle, Boliden, Ericsson, iGW, K+S, KGHM Cuprum, LKAB, Mobilaris och Tekniska högskolan i Aachen (RWTH Aachen).

Projektet pågår 2017–2020.

– Gruvindustrins arbetskraft är mansdominerad och har en stigande medelålder. Samtidigt blir gruvarbetet mer och mer teknisk avancerat. Det ställer nya kompetenskrav, men det är svårt att rekrytera arbetskraft eftersom få ser det som ett framtidsjobb. Så det handlar om att fortsätta förbättra arbetsmiljön, och göra det på ett sådant sätt att unga människor – och kvinnor i synnerhet – vill arbeta i gruvindustrin, säger Joel Lööw, doktorand i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Framtida arbetskraft behöver involveras

Luleå tekniska universitet har lång erfarenhet av arbetsmiljöforskning relaterad till gruvor, och är ett av få lärosäten i världen som både jobbar med teknikutvecklingen och de sociala frågorna i sin gruvforskning.

I det EU-finansierade mångmiljonprojektet Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS) ska forskarna ta reda på hur ny teknik kan användas för att bidra till attraktiva, hållbara, säkra och konkurrenskraftiga arbetsplatser inom europeisk gruvindustri.

– Rent konkret kan det till exempel handla om eldrivna gruvmaskiner som minskar utsläpp, drönare som kan göra inspektioner av gruvan istället för att skicka ner en människa eller kommunikations- och lokaliseringstekniker som kan positionera människor och utrustning i det vardagliga arbetet eller vid nödfall.

– Vår del i forskningen handlar om att involvera nuvarande och potentiell framtida arbetskrafts och deras perspektiv i denna teknikutveckling samt de sociala frågorna. Till exempel normkritik, genusperspektiv och arbetsmotivation. De tekniska kraven kan inte enbart styra utformningen, och om endast befintliga medarbetare involveras så finns det risk att framtidens arbetsplatser designas för att endast passa dem, avslutar Joel Lööw.

Ska resultera i stöttande riktlinjer

Målet är att samla ihop erfarenheter och ta fram riktlinjer för hur gruvbolagen kan jobba med ny teknik ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv. Till grund har forskarna även med sig resultat från flera tidigare närbesläktade projekt och från handboken Designing Ergonomic, Safe, and Attractive Mining Workplaces (skriven av Joel Lööw, Bo Johansson, Eira Andersson och Jan Johansson) som nyligen gavs ut.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news