Stort intresse för gruvnäringen i Chile

– Jag ser fram emot att som ambassadör i Chile arbeta nära företagen i Norrbotten, sade Oscar Stenström vid en middag i Luleå.

”Luleås och Norrbottens framtid hänger på att vi kan öka exporten. Det är den väg vi måste gå för att våra företag ska växa, jobben bli fler och skatteintäkterna till välfärden säkras”.

De kloka orden brukar Luleås kommunalråd Niklas Nordström säga när han pratar om vad som är viktigt för Luleå och Norrbotten nu och i framtiden.

Vid en middag nyligen i Luleå med Sveriges blivande ambassadör i Chile hade han samlat ett tiotal företagare med särskilt intresse för just Chile.

– Med Oscar Stenström på plats i Chile får vi en partner som kan öppna en ny och växande marknad för oss, sade Niklas Nordström vid sitt inledande tal.

– Jag ser fram emot att som ambassadör i Chile arbeta nära företagen i Norrbotten för att hjälpa till i deras internationalisering. Den svenska gruvnäringen innehåller små som stora företag som besitter unik teknik, sade Oscar Stenström vid middagen.

Det var särskilt företag inom gruvsektorn och närliggande teknikområden som var intresserade och såg möjligheter till affärer och tänkbara etableringar.

Vid middagen i Luleå deltog representanter för Kaunis Iron, Kiruna Wagon, LKAB, Mobilaris, Luleå kommun, Luleå Näringsliv AB och eMaintenance365.

En av deltagarna vid lunchen var Lars-Eric Aaro, tidigare chef vid LKAB numera styrelseordförande i Mobilaris.

Företagets marknadschef Ulf Lindqvist ser Chile som en gigantisk marknad inom gruvsektorn.

– Vi har som mål att nå alla stora gruvmarknader runt om i världen och har numera ett kontor i Tucson i Arizona, som håller särskild kontakt med Sydamerika, där även gruvnationer som Peru och Brasilien är intressanta.

Efter middagen och besöket i Luleå åkte den blivande ambassadören Oscar Stenström till Kiruna för besök hos den svenska gruvjätten LKAB.

Kenneth Strömberg / Business Norrbotten