Thomas Björk ny tillförordnad vd på Länstrafiken Norrbotten

   – Efter att ha arbetat i olika ledaruppdrag i 30 år blir nu kollektivtrafiken en ny utmaning. Jag ser fram emot att tillträda min nya roll på Länstrafiken och hoppas bidra till en positiv utveckling för kollektivtrafiken i Norrbotten, säger Thomas Björk.

I uppdraget kommer Thomas att verka som tillförordnad chef för Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten samt som tillförordnad vd för dess helägda dotterbolag Länstrafiken i Norrbotten AB samt dotterdotterbolagen Serviceresor i Norr AB och Bussgods i Norrbotten AB.
   I uppdraget ingår även att analysera verksamheten ur ett strukturellt och affärsmässigt perspektiv samt att på styrelsens uppdrag leda rekryteringsarbetet efter ordinarie chef/vd.
   – Thomas har en bred erfarenhet av vd-arbete och styrelsens uppfattning är att han kommer att göra ett bra jobb som företrädare för bolaget.
   Vi önskar honom och hans medarbetare lycka till, säger styrelsens vice ordförande Lenita Ericson.Rekryteringen startas upp efter årsskiftet och ordinarie chef/ vd beräknas vara på plats i slutet av sommaren 2019. Tidigare vd Kenneth Johansson lämnar Länstrafiken Norrbotten, efter totalt 7 år i bolaget, för rollen som teknisk chef inom Nässjö kommun.

Källa: Länstrafiken Norrbotten