Tio miljoner för att utveckla lärares ledarskap

Tio miljoner för att utveckla lärares ledarskap

Satsningen, som är på nära tio miljoner kronor och löper över fem år, är en fortsättning på det LKAB-finansierade forskningsprojektet ”Attitydförändring och ökad motivation till vidareutbildning bland barn och ungdomar i Malmfälten – för långsiktig kompetensförsörjning” vid Luleå tekniska universitet.

Ändra synen på högre utbildning

– Skolan är en enormt viktig arena för den framtida kompetensförsörjningen och vi vet från forskning att lärares ledarskap är en central faktor för elevers och motivation och prestation i skolan samt inställning till högre utbildning. Nu går vi vidare med aktiviteter för att utveckla lärares ledarskap i Kiruna kommun. I Malmfälten är det i dag bara 11-12 procent som läser vidare efter gymnasiet, medan rikssnittet ligger på mer än det dubbla. Det är angeläget att ändra synen på högre utbildning hos unga, säger Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, och tillägger:

– Barns nyfikenhet och intresse inom olika ämnen grundläggs tidigt, redan i förskolan. Vi hoppas att det här projektet ska bli ett stöd för lärare att få barn och ungdomar att våga testa nya vägar, bryta normer och uppmuntra dem att ta tillvara på den potential de har.

Omfattar 130 lärare och förskollärare

Den nya satsningen är ett samverkansprojekt mellan LKAB, Kiruna kommun, Luleå tekniska universitet och IPF (Institutet för personal- och företagsutveckling), där LKAB står för hälften av finansieringen.
Totalt kommer 130 förskollärare och grundskollärare i i Kiruna kommun de kommande fem åren genomgå ett ledarskapsprogram för att utveckla sitt ledarskap i och utanför klassrummet. Projektledare är Luleå tekniska universitets forskare Anna Öqvist.

Anna Öqvist, Universitetslektor

Telefon: 0920-493037

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

I media:

Relaterad läsning

Inställningen till skolan påverkar betygen

2017-05-31 Elevers inställning till och avsikter med sina gymnasiestudier påverkar hur de presterar i skolan, visar ny forskning från Luleå tekniska universitet.
– De som har intentionen att läsa vidare ser til…

Lärarledarskap nyckel till framtida kompetensförsörjning

2015-12-18 När barn och ungdomar i Malmfälten har fått svara på vad som krävs för att de ska motiveras till högre studier hamnar lärares ledarskap i fokus. Det visar pågående forskning vid Luleå tekniska univers…

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news