Utbildningssatsning för barn och unga ger Övertorneå kommun årets Jämställdhetspris

Bakom priset står ”Samverkan i Jämställdhet”, där Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Norrbottens Kommuner ingår.

Enligt motiveringen till juryns val av pristagare har årets vinnare på ett ”systematiskt sätt tagit sig an utmaningen att förändra och förbättra förutsättningarna för ett jämställt samhälle genom sitt arbete med barn och unga, med målet att minska skillnaderna mellan flickor och pojkars studieresultat.” Det betonas också att jämställdhetsarbetet kopplats ihop med utbildning och hälsa på ett föredömligt sätt.

–Det är extra roligt att det är en inlandskommun som arbetat aktivt med jämställdhetsarbetet i skolan som premieras. Jämställdhetsarbetet vänder sig till både flickor och pojkar och det är dessa barn och unga som är länets framtid, säger Landshövding Björn Nilsson.

Representant för Övertorneå kommun och mottagare av priset i Vetenskapens hus var Lena Hannu, barn- och utbildningschef i Övertorneå kommun. Jämställdhetspriset delas ut sedan 2014, på den regionala jämställdhetsdagen. Vinnaren får 100 000 kr, samt en skulptur av konstnären Kerstin Hedström, diplom och blommor.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news