Välbesökt samtal om kulturens frihet och demokrati

I panelsamtalet deltog Marianne Söderberg, kulturjournalist och lärare vid Luleå tekniska universitet, Maja Runeberg, skådespelare och konstnärlig ledare för Lule Stassteater samt Ricky Sandberg, kulturarbetare och tidigare konsthallschef på Havremagasinet. De var överens om att det finns en stark koppling mellan demokrati och kultur, och uttryckte vikten av att den kulturella friheten måste försvaras, speciellt i en tid av ökad polarisering i samhället.

Bara 65 procent av Sveriges regionala kulturpolitiker anser att principen om armlängds avstånd från att styra kulturen är absolut. Det visar en undersökning gjord av SVT. 35 procent är mer svävande eller motståndare till att politiker inte ska kunna stoppa offentligt finansierad kultur. Maja Runeberg sa att samtiden alltid speglas i konsten, utan att den behöver styras. Hon lyfte fram exempel där svenska politiker velat stoppa teaterföreställningar som de inte ansett behagliga.

– Det är horribelt att det händer under 2010-talet. Vi ser det också när vi blickar ut i Europa och tittar på Polen och Ungern där man helt stänger ner institutioner för att de inte är behagliga för politiker. Men kulturarbetare kommer alltid att fortsätta arbeta, oavsett vilka förutsättningar de får, sa hon. 

Ricky Sandberg hade under sin tid på Havremagasinet fokus på kulturen som ett verktyg i den demokratiska processen. Han sa att konstgallerier, pedagoger och estetiska utbildningar gör det möjligt för fler att ta del av konsten, som är en del av vår demokrati.

– Just nu pågår en konstrevolution i Norrbotten och det kommer att bli bättre, men det behöves fler i producentledet. Länken mellan konst och publik där vi får ett samspel måste förstärkas och här behöver kulturpolitiken i Norrbotten förbättras.

Även Marianne Söderberg poängterade att kulturen måste vara öppen, men för den skull inte styrd.

– När tumskruvarna dras åt kring yttrandefriheten och tonläget skruvas upp får det konsekvenser för kulturutövare. Konstnären måste få vara fri att uttrycka sig och undersöka, men teatrar, konsthallar och andra arenor har självklart ett ansvar att göra kulturen tillgänglig. 

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news