Växthus vid datacenter

– Vi har tidigare forskat på detta med bland annat Vattenfall och Bodens kommun. Skillnaden denna gång är att vi denna gång är att vi går in mer i detaljerna kring hur nya typer av växthus kan designas för att kunna nyttja spillvärmen från datacenter inklusive belysning och luftfuktighet. Genom att involvera intressenter inom matodling kan vi både utveckla och utvärdera växthuslösningarna. säger Marcus Sandberg, forskare inom byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet.

I de nordiska länderna finns det stora utmaningar för jordbruksindustrin när det gäller betydande klimatbegränsningar, men det finns även potential när det gäller energikällor som kan göra jordbruket mer hållbart och bidra till att nå målet om livsmedelsförsörjning i den strategi som regeringen fastställt.

– Syftet med projektet är att hitta tekniska, ekonomiska och sociala synergier mellan växthusgaser och datacenter som kan bidra till att göra jordbruket konkurrenskraftigt och hållbart i Norden. säger Agatino Rizzo, biträdande professor i stadsplanering vid Luleå tekniska universitet.

Många gårdar i Sverige har höga produktionskostnader på grund av behovet av tillförd energi och tenderar att odla en enda sorts gröda för att optimera vinsten. Detta är emellertid en sårbar affärsmodell, eftersom det minskar lantbrukarnas anpassningsförmåga till marknadsförändringar.

Projektet finansieras av Vinnova (4,6 mkr) och omfattar forskare från Institutionen för system- och rymdteknik (Andreas Johansson), RISE – Research Institutes of Sweden (Mattias Westerlund) och Foodprint Lab-bolaget

Marcus Sandberg

Sandberg, Marcus – Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Telefon: 0920-493072

Andreas Johansson

Törnroth, Suzanna – Doktorand

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Telefon: 0920-491785

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news