”Vi behöver må bra för att kunna nå framgång”

 

Bygg trygga relationer mellan medarbetare och chefer och mellan medarbetarna, då kommer engagemanget, arbetsglädjen, viljan att vara delaktig och framgången.

Ydimer Management AB är företaget som med lust, flyt och glädje skapar engagemang, motivation och effektivitet i ditt företag. ”Vi ser människorna och relationerna dem emellan som den viktigaste pusselbiten. I alla företag och organisationer där medarbetare och ledare är trygga och mår bra skapas engagemang och effektivitet.”

I slutet på mars deltar Ydimer Management på mässan Nolia Arbetsglädje – konferensen för ett friskare arbetsliv.

– Det är en mässa som fokuserar på de saker som vi jobbar med, att lyfta och se värdet av människan i organisationen, säger Maria Norén, konsult vid Ydimer Management.

Ydimer deltar på mässan Nolia Arbetsglädje och Maria Norén med kollegor ser fram emot mässan. ”Det är en mässa som fokuserar på de saker som vi jobbar med, att lyfta och se värdet av människan i organisationen”

Maria Norén är ICF-Certifierad ­professionell Coach (PCC), NLP Business Master Practitioner, lärare och Steg 1-terapeut och har arbetat med människor och utveckling under många år.

– Trygghet på jobbet ger välfungerande, kreativa och friska medarbetare. Otrygghet, i sin tur, skapar oro och stress och går oftast hand i hand med skenande sjuktal på många arbetsplatser. Lösningen, i de allra flesta fallen, är att skapa ett arbetsklimat där medarbetarna känner sig så trygga som möjligt och mår bra.

Maria säger att när det finns trygghet oss medarbetare emellan, kommer kreativiteten och idéerna. Och arbetsglädjen. Och det handlar om att se varandra och förstå att vi alla är olika.

– Vi behöver ha en medvetenhet om vad vi gör, varför och vad det leder till, hur vi bemöter varandra? Om du är trygg vågar du ta plats, du vågar komma med idéer och föreslå saker. Bygg trygga relationer mellan alla parter, mellan medarbetare och chefer och mellan medarbetarna, då kommer engagemanget, arbetsglädjen, viljan att vara delaktig och framgången.

 

Att delta på mässan ska bli kul och spännande, tycker Maria.

– Jag och mina kollegor ser fram emot att möta människor från företag och verksamheter, både medarbetare och chefer och att vi får motivera varandra. Det här är de viktigaste delarna för den som driver ett företag och leder andra, att ha fungerande relationer människor emellan.

Källa: Ydimer Management