Ett steg närmare nytt miljötillstånd för Kaunis Iron

 Detta inlägg finns i sin helhet på Pajala Gratistidning Näringsliv hemsida http://pajala.gratistidning.com/

Åsa Allan, vice vd på Kaunis Iron.

Mark- och miljödomstolen har gått ut med en kungörelse för Kaunis Irons ansökan om utökad gruvbrytning i Tapuli, Palotieva och Sahavaara.
– Ett viktigt steg framåt, nu får fler yttra sig om ansökan och domstolen ska besöka oss, säger Åsa Allan, vice vd, Kaunis Iron.

I och med att Mark- och miljödomstolen nu väljer att kungöra Kaunis Irons ansökan innebär det att det första steget i miljötillståndsprocessen är avslutad. Ansökan anses nu vara komplett.

Ansökan gäller för fortsatt och utökad gruvverksamhet vid Tapuli, samt gruvverksamhet vid Palotieva och Sahavaara, med tillhörande verksamhet vid Kaunisvaara anrikningsverk i Pajala.

I nästa steg kan nu fler intressenter yttra sig om ansökan och mark- och miljödomstolen ska även genomföra ett besök på plats i Pajala för att själva se och få förklarat för sig vad som ska ske.

– Arbetet löper på framåt vilket är viktigt för oss. Vi har blivit försenade bland annat på grund av pandemin, men det känns väldigt bra att vi nu tar ett steg framåt i processen, säger Åsa Alla, vice vd, Kaunis Iron, och tillägger:
– Vår ambition är som vi tidigare sagt är att bygga vidare för att etablera en gruvdrift långsiktigt här i Pajala. För att det ska bli verklighet måste vi steg för steg komma framåt i de här tillståndsprocesserna så att vi kan genomföra våra planerade investeringar och nyrekryteringar. En utökad gruvbrytning skulle betyda många nya arbetstillfällen här i Pajala. Vilket givetvis är en fantastisk möjlighet för vår region att skapa tillväxt.

Källa: Kaunis Iron

Inlägget Ett steg närmare nytt miljötillstånd för Kaunis Iron dök först upp på Pajala Gratistidning.