Hjärnstorm i Pajala inför två gruvstarter

 Detta inlägg finns i sin helhet på Pajala Gratistidning Näringsliv hemsida http://pajala.gratistidning.com/

Hjärnstorm i Pajala inför två gruvstarter

Gruvan i Kaunisvaara startar upp efter att ha legat i malpåse en tid.

Pajala går nu från glesbygdskommun till expansiv tillväxtregion på några få år. Bland annat startar två gruvor i området med många hundra nya jobb. 100 Pajalabor ska samlas för att kollektivt kläcka idéer till nya affärsmöjligheter för småföretag – både kring och utanför gruvorna.

Det är nämligen inte bara gruvan i Kaunisvaara som startar i sommar med betydligt bättre förutsättningar att bli långsiktigt lönsam än första försöket 2013 – den gången efter enorma investeringar. På andra sidan gränsen, i Finland, öppnas nämligen om ett par år en nästan lika stor järnmalmsgruva, som dessutom ska utvinna guld som biprodukt.

Guldläge

– Vi har ett verkligt guldläge för utveckling av småföretag i regionen, säger kommunalrådet Anna Kostet. De båda gruvorna kommer att behöva kreativa underleverantörer av alla slag. Ett nytt näringslivsklimat öppnar också för helt nya affärsmöjligheter utanför gruvnäringen. Näringslivsstrategen Erik Mella menar att många nya idéer redan har börjat forma sig i Pajalabornas huvuden.

Korsbefruktning

– Det tänks många nya tankar i Pajala idag. Dessa tankar ska vi nu korsbefrukta under en brainstorming mellan ett 100-tal kommunbor där inga idéer får vara omöjliga eller galna. En första utvärdering och utveckling av idéerna sker direkt efter brainstormingen. Därefter kommer idéerna att bearbetas och utvecklas till realistiska affärsmöjligheter i arbetsgrupper ledda av bland andra konsulten Andreas Kostenniemi.

Kraftsamling Pajala

– Målet är 40 realistiska affärsmöjligheter för företag, kommunbor och folk som flyttar till kommunen, säger Anna Kumpula. Brainstormingen sker den 17 maj, och har döpts till ”Kraftsamling Pajala”. Dagen inleds med en stor rekryteringsmässa under arbetsförmedlingens ledning.

– Vi kommer bland annat att bussa arbetssökanden till mässan för att möta arbetsgivare som redan nu ropar efter personal i Pajala, säger företagsrådgivaren Leif Pääjärvi.

Källa: Pajala kommun