Jobb i sikte – Projekt lett av Lapplands Lärcentra

 Detta inlägg finns i sin helhet på Pajala Gratistidning Näringsliv hemsida http://pajala.gratistidning.com/

Anna Köhler, projektledare för Jobb i sikte ser en spännande resa framför sig.

Lapplands kommunalförbund startar under hösten igång projektet Jobb i sikte som finansieras av Europeiska socialfonden. Medfinansiärer är kommunernas socialtjänster och arbetsmarknadsenheter, Arbetsförmedlingen och Lapplands kommunalförbund i medlemskommunerna Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Pajala.

Projektet ska bidra till en förbättrad livskvalitet för unga och samtidigt hjälpa kommunerna med framtida kompetensförsörjning.

– Vi behöver se över ungdomarnas behov av individuella lösningar och bli bättre på att samverka för att fånga upp dem som slutar skolan i förtid. Företag behöver dessutom bli mer tillgängliga och tillvarata den kompetens som projektet erbjuder, säger projektledaren Anna Köhler. Vi har en spännande resa framför oss, tillägger hon.

Projektledaren konstaterar att det finns ungdomar som av olika anledningar inte slutfört sina gymnasiestudier. De har svårt att få arbete samtidigt som arbetsmarknaden är i stort behov av arbetskraft. Tillgången på arbetskraft med rätt kompetens och att matchningen på arbetsmarknaden fungerar är av stor betydelse för att främja tillväxt i vår region, menar Anna.

– Vi har unga mellan 16-24 år registrerade som benämns som ”arbetslösa mer än 24 månader”, vilket är en lång tid för en ungdom på väg in i vuxenlivet. Det här är en tid som inte borde leda till utanförskap och isolering, utan till gemenskap och nya erfarenheter, framhåller Anna Köhler.

Tidigare liknande projekt visar att ett individcentrerat arbetssätt, positiva relationer, flexibla lösningar och samverkan är framgångsfaktorer för projektdeltagarna. Projektet Jobb i sikte behöver arbeta för att fördjupa och implementera de metoder som visar sig fungera. Projektet ska kartlägga och bygga strukturer för vad samverkansparterna i de fyra kommunerna behöver jobba med organisatoriskt för att arbetet ska bli hållbart även efter den 3-åriga projekttiden.

Källa: Pajala kommun