Nya jobb till Pajala när Kaunis Iron öppnar gruvan

 Detta inlägg finns i sin helhet på Pajala Gratistidning Näringsliv hemsida http://pajala.gratistidning.com/

Nya jobb till Pajala när Kaunis Iron öppnar gruvan

Tack vare stark efterfrågan, en konkurrenskraftig produkt och ett mera gynnsamt världsmarknadspris går ekvationen ihop för nystartade Kaunis Iron i Pajala. Nu startar gruvan igen med nya ägare och ett starkt lokalt engagemang.

– Givetvis är också den tidigare konkursen starkt bidragande till den gynnsamma ekvationen. Att vara skuldfri från start ger goda förutsättningar att driva verksamheten lönsamt, säger Anders Sundström, ordförande i den nya verksamheten.

Det blir fortsatt gruvverksamhet i Pajala. Efter en lång process med många utmaningar har man påbörjat projekteringen för en nystart. I en så kallad ”private placement” tillsammans med Carnegie Bank och ett 80-tal svenska entreprenörer har nödvändigt kapital tagits in. Grunden till beslutet är övertygelsen om att verksamheten kommer att bli lönsam, det är investerare och intressenter överens om.

– Vi har mötts av en stark optimism från investerare. Responsen har varit fantastisk. På kort tid har vi fått in drygt en halv miljard kronor till Kaunis Iron. Det ger oss en trygg grund att starta från. Även om vi vet exakt vilken produkt vi har och hur mycket vi kan producera så kan vi inte styra över världsmarknadspriset på järnmalm. Det är den enda osäkerhetsfaktorn i allt detta. Men vi är mycket optimistiska, säger Anders Sundström.

Produktionsstart sommaren 2018
Planen är att produktionen ska vara i gång under sommaren nästa år. Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande två miljoner ton färdig produkt. Det är ungefär hälften så mycket som målsättningen var från den tidigare verksamhetsutövaren.- Trots att vi redan har en fungerande produktions- och logistikkedja på plats handlar det om att ha realistiska mål. Vi vill känna trygghet i att vi kan driva verksamheten lönsamt ganska omgående. Det måste ske på ett balanserat sätt. Sen har vi miljöaspekterna att beakta. Vi ska jobba proaktivt även med den delen, säger Per-Erik Lindvall, styrelseledamot i Kaunis Iron.

En del av samhället
Det har funnits synpunkter kring verksamhetens miljöpåverkan. Bland annat gällande påverkan på grundvattennivån på myren där fyndigheten finns. – Ja, gruvdrift har miljöpåverkan, så är det givetvis. Det måste alltid vägas in när man gör en helhetsbedömning, men det finns också starka skäl till varför det är värt det. Arbetstillfällen och en levande landsbygd väger tungt i den andra vågskålen. Idag är det ett måste och en självklarhet att titta på alla hållbarhetsaspekter, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Även om vi måste respektera varandras roller vill vi vara en aktiv del i Pajalas samhällsbygge, säger Åsa Allan, platschef på Kaunis Iron.

Rekrytering ett prioriterat område
Per-Erik Lindvall som är en av de drivande personerna i projektet har en gedigen bakgrund från gruvindustrin med 10 år i Boliden och 26 år i LKAB i olika ledande befattningar. Per-Erik är en känd profil inom gruvnäringen. Han är den som tillsammans med bland andra platschefen Åsa Allan ska bygga upp teamet för driften av gruvan i Kaunisvaara. Åsa är geolog i grunden och doktorerade 2007 i malmgeologi på Luleå tekniska universitet. Efter en tid som konsult blev hon 2012 rekryterad som senior geolog till Pajalagruvan. Efter att ha byggt upp geologidelen blev hon till sist gruvplaneringschef innan gruvan stängde. Innan Kaunis Iron knackade på dörren hann hon även med två år som kommunchef i Pajala.

– Alltså det här känns bara fantastiskt. Jag vet vad det betyder för kommunen, och jag vet att det finns ett stort stöd för gruvan i regionen. Jag vet också att vi tillsammans kommer att lyckas med det vi tar oss för. Nu är det först fokus på rekrytering, vi räknar med att det kommer att behövas drygt 300 personer i verksamheten. Vi vet att det finns ett starkt intresse, vi får mycket positiva reaktioner från norrbottningarna redan nu. En stor del av behovet kommer vi att lösa genom partnerskap med viktiga leverantörer och en del blir anställda i bolaget, säger Åsa Allan, platschef på Kaunis Iron.

Produkten viktigaste faktorn
Till syvende och sist handlar det trots allt om den unika produkten som redan visat sig vara starkt efterfrågad bland världens stålverk.- Vi vet att vår produkt, med mycket gynnsamma miljöfördelar har en tydlig plats på marknaden. Det är ju ingen hemlighet att länder som Kina har stora miljöutmaningar samtidigt som man har ett stort behov av stål. Det har gjort att man premierar råvaror med högre järnhalt. Något som ger vår produkt från Kaunisvaara ett försprång, säger Per-Erik Lindvall, styrelseledamot i Kaunis Iron.

Källa: Kaunis Iron