MAFs sporthall på Kronanområdet i Luleå vinner samhällsbyggnadspris

Vi är så stolta över att vi under vårt 80e år kunna prestera tävlingsvinster och ett par prestigefyllda priser. Vår Arkitekt Mats Öhman emottog under fredagskvällens Luleå Business Awards det av Galären instiftade samhällsbyggnadspriset för den nya sporthallen på Kronanområdet i Luleå. Kronanhallen

”Kronanhallen”, planerad i den framväxande stadsdelen Kronan –Luleå, är tänkt att försörja den nya skolans idrottsliga verksamhet samt fungera som en av kommunens allmänna idrottshallar. Här skall dagtid utövas skolidrott i olika former, för att under sen eftermiddag och kväll/helger hyras ut till olika föreningar. Hallen är planerad, utöver skolgymnastik ,för sporter som innebandy, basket, volleyboll, handboll och badminton.

Hela anläggningen är handikappanpassad. I hallen finns fyra fullstora omklädningsrumkönsneutrala. Därtill finns även möjlighet till ombyte och dusch i de väl tilltagna handikapptoaletterna. Lärare och domare byter om i egna omklädningsrum. Domarrummet innehåller även viss sjukvårdsutrustning.

Vid arrangemang/matcher öppnas tillträde till hallen via en stor foyé på hallens södra sida. I foyén finns ett toalettbatteri för besökande. ”Kronanhallen” har läktarkapacitet för ca 400 åskådare på östra långsidan. En mindre kafédel där möjlighet till förfriskning finns också.

Gestaltning
Där ”Kronanhallen” är tänkt att placeras sluttar marken åt väster. Därav har en souterräng planlösning funnit sin självklara plats. För att undvika ”stor” lådeffekt har ett antal volymer i olika storlek, och ren ärlig redovisande form, kopplats i/mot varandra för att ge spänst och volymvariation. Den största volymen (halldelen) har sitt tak i marklutningens fallande riktning.

Hallen är relativt sluten som byggnadsvolym. Fönster finns endast placerade på östra sidan vid den indragna cafédelen samt i foajé delen. Detta för att undvika invändig solbländning för utövare, men ändock ge viss insyn och utblicksmöjlighet för café besökare. Den exteriöra slutenheten/hårdheten med sitt täta material – zinkplåt och tegel, kontrasteras av insidan med sitt varma/nära och mjuka material – björk. Volymerna kan sägas ha en grå regnrock på sig medan insidan är varm, go, mänsklig och livlig.

Källa: MAF Arkitektkontor