Sålde 150 hus på sex veckor

Älvsbyhus nya energisnåla husmodeller är populära, berättar Kent Johansson, VD Foto: Per Pettersson.

Älvsbyhus går fortsatt bra. 2016 såldes cirka 900 hus. En ökning med hundra jämfört med året innan. 

– Nu säljer vi bara den nya generationens energisnåla hus, förklarar Kent Johansson, VD, och berättade om de nya vägglinjerna som installeras vid koncernens samtliga fyra fabriker.

En annan nyhet är att Älvsbyhus bygger ytterligare en kilometer järnvägsräls på fabriksområdet i Älvsbyn.

– Vår avsikt är att öka transporterna på järnväg, berättar Kent.

De nya husmodellerna och de nya produktionslinjerna behöver dock en inkörningsperiod.

– Så i år blir det hundra hus färre producerade men försäljningen går bra. Vi sålde nyligen 150 hus i Sverige på sex veckor.